Diagnostiek en behandeling voor:
– stemmingsklachten (o.a. depressie)
– angst klachten
– werk gerelateerde psychische klachten
– onverklaarbare lichamelijke klachten
– concentratieproblemen en hyperactiviteit (AD(H)D)
– autisme spectrum stoornissen.
Aandachtsgebied: transculturele psychiatrie