Over de Praktijk

Graag introduceer ik mijzelf. Mijn naam is Kitty Riedewald, psychiater, EMDR therapeut en transcultureel systeemtherapeut. Ik ben geboren in hartje Amsterdam in 1976.

Mijn ouders zijn beiden afkomstig uit Suriname en sinds de jaren ’60 woonachtig in Nederland. Hoewel geboren en opgegroeid in Nederland met de Nederlandse normen, waarden en tradities, is mijn Surinaamse roots niet onder besneeuwd geraakt. Als 2e generatie migrant heb ik niet de culturele overgangen en veranderingen meegemaakt als mijn ouders destijds hebben moeten doorstaan toen zij besloten te emigreren vanuit Suriname naar Nederland. Desalniettemin heb ik ook mijn strijd moeten leveren om mijn plek te kunnen vinden in de Nederlandse maatschappij. Je groeit namelijk op tussen twee culturen en je huidskleur behoort tot de minderheid van de bevolking en dus val je op. Wat ik heb geleerd is vooral dat je jezelf mag zijn, jezelf mag accepteren.

Opgroeien in een grote stad als Amsterdam met een diversiteit aan cultureel aanbod en invloed zie ik als een verrijking voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Door blootstelling aan en omgaan met zoveel verschillende mensen ben ik van mening dat het voor mij een belangrijke basis gevormd heeft om open te staan voor de ‘culturele’ ander; ook wel cultuur sensitief te zijn. Ik beschik over een gezonde dosis aan nieuwsgierigheid. Ik wil graag weten wie de ander is in zijn totaliteit. Waar kom je vandaan? Uit de stad, uit een dorp of uit een ander land?  Hoe ben je opgegroeid? Met strikte (gemeenschap’s-)regels of juist heel vrij? Tot welke (sub)cultuur behoor je? Welke normen en waarden zijn jou meegegeven? Wat voor rol speelt het geloof? Zijn er problemen rondom je seksuele geaardheid ?  

In de therapieën die ik aanbied, probeer ik dus zoveel mogelijk cultuur sensitief te werk te gaan immers:  cultuur zit in je, cultuur draag je met je mee overal waar je bent!

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en Omstreken (VvPAO).

BIG nummer: 09064141401


1 4