Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Een vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt. Het vechten tegen het onvermijdelijke gaat uiteindelijk ten koste van een waardevol leven. ACT is er om mensen te leren bewust te handelen naar hun waarden en zaken te accepteren die ze minder kunnen beïnvloeden, zoals hun emoties en gedachten.