KPSP

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP)  is een psychoanalytische behandeling voor mensen die kampen met depressieve klachten. Depressie is een aandoening waarbij zowel biologische aanleg als levensgebeurtenissen en kwetsbaarheden in de persoonlijkheid een rol spelen. In de behandeling zoekt de therapeut daarom met u naar verbanden tussen enerzijds uw depressie en anderzijds uw levensomstandigheden, uw huidige relaties, de invloed van vroegere ervaringen en hoe u naar uzelf kijkt. De nadruk ligt op het bereiken van verbetering in het heden, maar samen met uw therapeut gaat u ook onderzoeken welke belemmerende ervaringen uit het verleden hierop van invloed zijn. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uzelf en dat bevordert uw groeimogelijkheden. Dat leidt ook tot beter herkennen van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan depressieve gevoelens. Duur behandeling en frequentie? De behandeling bestaat uit 16 zittingen van 45 minuten in een half jaar; de eerste 8 weken wekelijks, daarna om de week. Al die afspraken worden in de eerste zitting gemaakt, zodat u meteen weet waar u aan toe bent.

Bron: NVPP