Langdurige inzichtgevende therapie

Een inzichtgevende psychotherapie is gericht op het zicht krijgen op terugkerende (interactie)patronen die vaak zijn ontstaan in de kindertijd en die het leven van iemand ernstig kunnen belemmeren. Deze patronen zijn doorgaans niet adequaat. Door bewustwording van deze patronen leert iemand mogelijk andere en gezondere keuzes te maken in het leven. Een inzichtgevende psychotherapie is in eerste instantie niet gericht op het wegnemen van symptomen en/of klachten, maar patient en therapeut gaan eerst op zoek naar de onderliggende betekenissen en de ontstaansgeschiedenis van de klachten en patronen. Het doel is dat de patiënt in de toekomst zelf kan leren onderzoeken wat de betekenis kan zijn van zijn klachten. Een inzichtgevende psychotherapie is vaak een langdurig proces.