Methode en werkwijze

Mijn praktijk bestaat uitsluitend uit specialistische geestelijke gezondheidszorg. Aan de hand van een zorgvuldige intakeprocedure wordt vastgesteld of er sprake is van een psychische stoornis en als dat het geval is om welke stoornis/ stoornissen het betreft. Er wordt vervolgens een behandelplan opgesteld samen met de client waarin doelen vastgelegd worden waaraan gewerkt zal worden in de therapie sessies. Het kan zijn dat uw klachten te complex of te uitgebreid zijn en dus meer zorg nodig heeft en meerdere hulpverleners op verschillende gebieden. In dat geval wordt samen met de client gekeken naar passende zorg elders. In mijn behandeling maak ik gebruik van verschillende therapeutische methoden zoals cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende psychodynamische therapie of (kortdurend) steungevend en structurerend / tenslotte transcultureel systeemtherapie. Daarbij is er ruimte voor cultuursensitieve en specifieke vraagstukken. 

systeemtherapie 
“systeemtherapie is een vorm van psychotherapie gericht op relaties waaronder partner-relatie of gezinnen. Het doel van de therapie is het versterken van onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen.”

Wachttijden: gemiddeld 12 weken  “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”