Voorwaarden

Vergoedingen

Reguliere behandelingen met indicatie specialistische GGZ worden bij GGZ praktijk Riedek B.V. vergoed via de basisverzekering, met uitzondering van “aanpassingsstoornissen” of “andere aandoeningen die reden voor zorg kunnen zijn”. De praktijk heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met de meeste zorgverzekeraars, zie overzicht. Er gelden maximum tarieven die zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en vallen onder het DBC-systematiek. Ook GGZ praktijk Riedek B..V. hanteert deze tarieven. Mede afhankelijk van uw diagnose en de behandelduur (aantal minuten besteed aan uw behandeling) mag volgens deze systematiek een bedrag gedeclareerd worden.

Bij zorgverzekeringen met wie de praktijk een zorgcontract mee heeft, zal uw nota rechtstreeks doorgestuurd worden naar uw zorgverzekeraar. Heeft uw zorgverzekeraar echter geen contract afgesloten met de praktijk, wordt de nota niet volledig vergoed bij naturapolis. U zult dan naast de eigen risico ook een deel van de behandeling zelf moeten betalen. Dit is per zorgverzekeraar verschillend. Indien u een restitutiepolis heeft, moet u de nota zelf betalen aan de praktijk. Vervolgens declareert u deze bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is meestal 100%. Weet u niet zeker of verzekerd bent voor de behandelingen bij de praktijk en wat de vergoedingen zijn? Informeer dit bij uw eigen zorgverzekeraar. U moet mijn praktijk AGB code doorgeven (03-037966). Op de pagina (contracten) ziet u de lijst van verzekeraars met wie de praktijk reeds een contract heeft afgesloten.

Eigen Risico:

De zorgverzekeraars heffen een verplichte eigen risico. Voor 2024 is dit €385, -. Dit bedrag geldt voor alle behandelingen (dus niet alleen voor de behandeling bij de praktijk). Wellicht hebt u ook nog een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Mocht uw verzekeringsmaatschappij niet genoemd zijn, informeer dan bij uw verzekeraar.

Verwijzing:

Om in behandeling genomen te worden dient u een verwijzing te hebben van uw huisarts, bedrijfsarts of van een medisch specialist. Hierop moet naast algemene informatie (naam, adres, woonplaats etc.) ook de indicatie Specialistisch GGZ vermeldt staan en de AGB code van de verwijzer. Het is ook verplicht om u bij ons te legitimeren. Dus neem uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort mee naar het eerste gesprek.

Zelf betalen

Als u geen gebruik wilt maken van uw verzekering is er de mogelijkheid de kosten zelf te betalen. Ook dan is  de praktijk verplicht de wettelijk gestelde maximum Nza tarieven te hanteren. Als u dit wilt, kunt u dit afspreken.

No show – Niet Verschijnen:

Indien u een afspraak niet kunt na komen, dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen(via de mail of telefonisch). Zo niet, geldt er een “wegblijftarief” van €50, = per keer. Dit bedrag wordt niet vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Klachten regeling:

De praktijk is aangesloten bij Nederlandse vereniging van vrijgevestigde psychiaters Amsterdam en omstreken (VVPAO). www.vvpaoamsterdam.nl